هشتمین مسابقه بین المللی کارتون زیتون قبرس

هشتمین مسابقه بین المللی کارتون زیتون قبرس

انجمن کاریکاتوریستهای قبرس قبرس هشتمین مسابقه بین المللی کارتون زیتون قبرس را برگذار خواهند کرد.

موضوع:

زیتون، زیتون و زمان، زیتون و تاریخ، زیتون و اسطوره شناسی، زیتون و فناوری، زیتون و قبرس، زیتون و زندگی، زیتون و صلح، زیتون و تعارض، زیتون و جنگ، زیتون و بهداشت، زیتون و زنان، زیتون و مردان، زیتون و کودکان، روغن زیتون، درخت زیتون، مزایای زیتون، زیتون و زیتون و اخبار، ممنوعیت سوزاندن و قطع درختان زیتون و ...

شرایط:

- آثار ارسالی باید اصل باشد.

- آثار ارسالی نباید قبلا در مسابقه دیگری برگزیده شده باشد.

- اندازه آثار ارسالی باید A4 یا A3 باشد.

- محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

- به همراه آثار باید نام، نام خانوادگی، آدرس، ایمیل و شماره تماس هنرمند ارسال گردد.

جوایز:

نفر اول: 1000 یورو + زیتون طلا

نفر دوم: 800 یورو + زیتون نقره

نفر سوم: 600 یورو + زیتون برنز

به همراه 6 زیتون برنز

مهلت ارسال آثار:

10 اردیبهشت 1398

نشانی ارسال آثار:

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği

8. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması

Posta Kutusu: 87 (Post Code: 99000)

Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs (Via Turkey)

برو بالا