مقالات هنر دیجیتال

photo

نگارگری چیست؟

"نگارگری" در حقیقت همان (نقاشی به سبک ایرانی) است. نگارگری ایرانی، به نقاشی هایی گفته می شود که حاصل خیالات و رویا پردازی های هنرمند و سیر کردن روح او...

ادامه...
photo

40 ژست عکاسی از مدل زن

داشتن ژست خوب در عکاسی بسیار مهم است و یکی از دغدغه‌های بزرگ عکاس و سوژه می باشد که می توان گفت به یک اندازه برای هر دو مهم است. اینکه جلوی دوربین چه...

ادامه...
photo

اکسپرسیونیسم چیست؟

روشی است که جهان را بیش تر از طریق عواطف و احساسات می نگرد، به عبارت دیگر کوشش هنرمند مصروف نمایش دادن و بیان حقایقی است که برحسب احساسات و تأثیرات شخ...

ادامه...
photo

تذهیب چیست؟

"تذهیب" در لغت به معنای "زراندود" یا "طلاکاری" کردن است و از واژه ی عربی (ذَهَب) به معنای طلا مشتق شده است. هنر تذهیب، عبارت است از طراحی، رنگ آمیزی و...

ادامه...
photo

گرافیتی چیست؟

گرافیتی (دیوارنگاری) در نیمه ی دوم قرن بیستم در آمریکا ظهور پیدا کرد و عبارت است از نوشته ها و نقاشی هایی که بر روی دیوارها یا هر مکان عمومی دیگری کشی...

ادامه...