دسته بندی

طراحی گرافیک حرکت یا موشن گرافیک یا گرافیک متحرک زیر مجموعه‌ای از طراحی گرافیک است که قوانین طراحی گرافیک را در یک محیط فیلم‌سازی از طریق به کاربردن انیمیشن به کار می‌برد

انیمیشن و فیلم
انیمیشن و فیلم
جستجو: