دسته بندی

استاپ موشن یکی از تکنیک‌های انیمیشن‌سازی است که در آن شیئی را فریم به فریم حرکت داده و تصویر آن را توسط دوربین ضبط می‌کنند

انیمیشن و فیلم
انیمیشن و فیلم
جستجو: