اگر مستر بین همه نقش های هالیوودی رو بازی می کرد!

آیا تاکنون فکر کرده اید که اگر مستر بین در هالیوود همه نقشها را بازی می کرد ، چه شکلی می شد؟ خوب ، تماشا کنید ...

ادامه...