مقالات هنر دیجیتال / چالش هر روز یک پوستر فیلم به مدت یک سال

280

چالش هر روز یک پوستر فیلم به مدت یک سال

پیتر ماریاریچ (Peter Majarich)، طراح گرافیک مستقر در سیدنی ، با موفقیت چالش خلاقانه ای با موضوع هر روز طراحی یک پوستر فیلم به مدت یک سال به پایان رسانده است. این پروژه با عنوان A Movie Poster A Day با هدف تهیه یک پوستر موجود برای هر فیلم به صورت متناوب ارائه شد.
چالش هر روز یک پوستر فیلم به مدت یک سال

پیتر ماریاریچ (Peter Majarich)، طراح گرافیک مستقر در سیدنی ، با موفقیت چالش خلاقانه ای با موضوع هر روز طراحی یک پوستر فیلم به مدت یک سال به پایان رسانده است. این پروژه با عنوان A Movie Poster A Day با هدف تهیه یک پوستر موجود برای هر فیلم به صورت متناوب ارائه شد.
ماریاریچ از داستان ها و عناصر فیلم ها استفاده کرد تا این پوسترهای هوشمندانه ، مینیمالیستی را بسازد و بتواند به صورت روزمره این آثار هنری را اجرا کند. در زیر چندین نمونه از آثار این هنرمند را مشاهده کنید

1. Speed

Speed

2. Raging Bull

Raging Bull

3. Argo

Argo

4. Die Hard

Die Hard

5. Superman

Superman

6. The Italian Job

The Italian Job

7. 50 First Dates

50 First Dates

8. Steve Jobs

Steve Jobs

9. The Terminal

The Terminal

10. Batman vs Superman

Batman vs Superman

11. Midnight in Paris

Midnight in Paris

12. The Curious Case of Benjamin Button

The Curious Case of Benjamin Button

13. Ocean’s Eleven

Ocean’s Eleven

14. Limitless

Limitless

15. Helvetica

Helvetica

16. The Wolverine

The Wolverine

17. American Sniper

American Sniper

18. The Simpsons Movie

The Simpsons Movie

19. Scarface

Scarface

20. Weiner

Weiner

21. Moneyball

Moneyball

22. Ant-Man

Ant-Man

23. Finding Nemo

Finding Nemo

24. Dumb & Dumber

Dumb & Dumber

25. The King’s Speech

The King’s Speech

26. Titanic

Titanic

27. The Magnificent Seven

The Magnificent Seven

28. The Karate Kid

The Karate Kid

29. Psycho

Psycho

30. Robocop

Robocop

31. Godzilla

Godzilla

32. Highrise

Highrise

33. The Fast and the Furious

The Fast and the Furious

34. I Am Legend

I Am Legend

35. Iron Man

Iron Man

36. Forrest Gump

Forrest Gump

37. Mad Max

Mad Max

38. Taxi Driver

Taxi Driver

39. The Truman Show

The Truman Show

40. Inception

Inception

41. Catch Me If You Can

Catch Me If You Can

42. The Abyss

The Abyss

43. The Texas Chainsaw Massacre

The Texas Chainsaw Massacre

44. The Great Dictator

The Great Dictator

نظرت چی بود؟
کلمات کلیدی
نظرات
1 نظر

برای نظر دادن و مشاهده همه نظرها وارد حساب کاربری خود شوید

برو بالا