لکسوس (8 تصویر و ویدئو)

گالری لکسوس

بدون عنوان

بدون عنوان
توضیحی برای این ویدئو وارد نشده است.


00:00:57

تکرار گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینه زرد
تکرار گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینه زرد

تکرار گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینه زرد
ddrrrr


اثر دیجیتال

7.64 × 10.84 سانتیمتر

902 × 1280 پیکسل

72نقطه در اینچ

آفتابگردان
آفتابگردان

آفتابگردان
توضیحی برای این عکس وارد نشده است.


اثر دیجیتال

7.06 × 8.67 سانتیمتر

834 × 1024 پیکسل

72نقطه در اینچ

آفتابگردان دو
آفتابگردان دو

آفتابگردان دو
توضیحی برای این عکس وارد نشده است.


اثر دیجیتال

6.73 × 8.67 سانتیمتر

795 × 1024 پیکسل

72نقطه در اینچ

بی نام
بی نام

بی نام
توضیحی برای این عکس وارد نشده است.


اثر غیردیجیتال

6.97 × 8.67 سانتیمتر

823 × 1024 پیکسل

72نقطه در اینچ

بی نام
بی نام

بی نام
توضیحی برای این عکس وارد نشده است.


اثر دیجیتال

8.54 × 6.77 سانتیمتر

1009 × 800 پیکسل

72نقطه در اینچ

گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینه زرد
گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینه زرد

گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینه زرد
گُل‌های #آفتابگردان نام مجموعه‌ای از نقاشی‌های وَنسان وَن گوگ، #نقاش هلندی سبک #پسادریافتگری در پاریس و آرل است که با رنگ روغن، روی بوم در سال‌های 1886 تا 1889 میلادی، کشیده شد. از دو مجموعهٔ گُل‌های آفتابگردان به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کارهای #وَن_گوگ یاد می‌شود هنرمند: ونسان #ون_گوگ


اثر دیجیتال

11.09 × 8.47 سانتیمتر

1310 × 1000 پیکسل

72نقطه در اینچ

1
ابر و آسمان
ابر و آسمان

ابر و آسمان
#ابر و #آسمان


اثر دیجیتال

4.06 × 5.42 سانتیمتر

480 × 640 پیکسل

72نقطه در اینچ

1
برو بالا