خوردکار هواپیمایی
مشخصات اثر
 • نام اثر: خوردکار هواپیمایی
 • ترکیب #خودکار و #هواپیما
 • نوع اثر: غیر دیجیتال
 • اندازه اثر:
  9.14 × 9.14 سانتیمتر
 • خرید اصل اثر: این اثر غیر قابل فروش می باشد
 • نحوه اجرا : Photoshop
 • مربوط به : پوستر
 • رنگهای اصلی اثر :
 • 4

آثار مرتبط با رنگ تصویر

برو بالا