مشخصات اثر
  • نام اثر: خوردکار هواپیمایی
  • ترکیب #خودکار و #هواپیما
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    9.14 × 9.14 cm 1080 × 1080 Pixel 72 DPI
  • خرید فایل اصلی اثر: 2,000 تومان
  • نحوه اجرا : Photoshop
  • مربوط به : پوستر
  • رنگهای اصلی اثر :
آثار بیشتر از هنر دیجیتال
آثار مرتبط با رنگ

برو بالا