مشخصات اثر
  • نام اثر: بی نام
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    25.40 × 33.87 cm 3000 × 4000 Pixel 72 DPI
  • نحوه اجرا : Photoshop
  • مربوط به : طراحی گرافیک تبلیغات
  • رنگهای اصلی اثر :
آثار بیشتر از حمیده میرزایی
آثار مرتبط با رنگ

برو بالا