مشخصات اثر
  • نام اثر: بی نام
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    14.80 × 21.01 cm 1748 × 2481 Pixel 72 DPI
  • نحوه اجرا : Photoshop
  • رنگهای اصلی اثر :
آثار بیشتر از حمیده میرزایی
آثار مرتبط با رنگ

برو بالا