مشخصات اثر
  • نام اثر: بی نام
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    16.96 × 25.40 cm 2003 × 3000 Pixel 72 DPI
  • نحوه اجرا : Photoshop
  • رنگهای اصلی اثر :
آثار بیشتر از حمیده میرزایی
آثار مرتبط با رنگ

برو بالا