لکسوس 2019
مشخصات اثر
  • نام اثر: لکسوس 2019
  • بدون توضیحات
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    9.14 × 16.26 cm 1080 × 1920 Pixel 72 DPI
  • نحوه اجرا : Photoshop Illustrator
  • مربوط به : عکاسی مفهومی
  • رنگهای اصلی اثر :
  • 1

آثار مرتبط با رنگ تصویر

برو بالا