فرشته زندانی
مشخصات اثر
 • نام اثر: فرشته زندانی
 • #سیاه_قلم
 • نوع اثر: غیر دیجیتال
 • اندازه اثر:
  4.23 × 4.23 سانتیمتر
 • خرید اصل اثر: این اثر غیر قابل فروش می باشد
 • نحوه اجرا : ضد نور سیاه و سفید
 • مربوط به : گرافیتی
 • رنگهای اصلی اثر :
 • 4

آثار مرتبط با رنگ تصویر

برو بالا