بی نام
مشخصات اثر
  • نام اثر: بی نام
  • نوع اثر: غیر دیجیتال
  • اندازه اثر:
    6.97 × 8.67 سانتیمتر
  • خرید اصل اثر: این اثر غیر قابل فروش می باشد
  • نحوه اجرا : Photoshop Illustrator
  • مربوط به : پست مدرنیسم امپرسیونیسم
  • رنگهای اصلی اثر :
  • 2

آثار مرتبط با رنگ تصویر

برو بالا