مشخصات اثر
  • نام اثر: کلاه و اردک
  • #کلاه بر #سر #اردک
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    9.14 × 9.14 cm 1080 × 1080 Pixel 72 DPI
  • دانلود رایگان اصلی اثر دانلود رایگان
  • نحوه اجرا : Photoshop
  • مربوط به : پوستر
  • رنگهای اصلی اثر :
آثار بیشتر از هنر دیجیتال
آثار مرتبط با رنگ

برو بالا