بی نام
مشخصات اثر
  • نام اثر: بی نام
  • بدون توضیحات
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    10.16 × 16.26 cm 1200 × 1920 Pixel 72 DPI
  • نحوه اجرا : Painter
  • مربوط به : امپرسیونیسم
  • رنگهای اصلی اثر :
  • 3

آثار مرتبط با رنگ تصویر

برو بالا