بچه
مشخصات اثر
 • نام اثر: بچه
 • بدون توضیحات
 • نوع اثر: غیر دیجیتال
 • اندازه اثر:
  27.64 × 20.73 سانتیمتر
 • خرید اصل اثر: این اثر غیر قابل فروش می باشد
 • نحوه اجرا : سیاه و سفید
 • مربوط به : گرافیتی
 • رنگهای اصلی اثر :
 • 2

آثار مرتبط با رنگ تصویر

برو بالا