بی نام
مشخصات اثر
  • نام اثر: بی نام
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    8.54 × 6.77 cm 1009 × 800 Pixel 72 DPI
  • نحوه اجرا : Maya Toon Boom Studio
  • مربوط به : آبستره (انتزاعی) فضایی
  • رنگهای اصلی اثر :
  • 2

آثار مرتبط با رنگ تصویر

برو بالا