مشخصات اثر
  • نام اثر: بی نام
  • نوع اثر: دیجیتال
  • بزرگترین اندازه قابل چاپ:
    31.40 × 25.40 cm 3709 × 3000 Pixel 72 DPI
  • مربوط به : کاریکاتور (چهره اغراق آمیز)
  • رنگهای اصلی اثر :
آثار بیشتر از عاطفه مدنی
آثار مرتبط با رنگ

برو بالا